Bemutatkozás

PÉTERFY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám: 19275756-1-20

Intézményünk 1991-ben alapítványt hozott létre Péterfy Iskola Diákjaiért Alapítvány néven.

Alapítványunk célja az oktatás-nevelés támogatása a következő főbb területeken:

  • iskolai bútorzat modernizálása,
  • az angol és a német nyelv oktatásához szükséges technikai háttér gyarapítása,
  • a számítástechnikai oktatás feltételeinek javítása,
  • a mozgás, sportolás, a természetjárás megszerettetése.

Diákjaink személyes támogatásban is részesülhetnek, pl:

  • színházbérlet vásárlás,
  • tanulmányi kirándulás,
  • erdei iskolai részvétel,
  • jó tanulók, jó sportolók jutalmazása,
  • versenyeztetés.

Célunk az általános iskola diákjainak nevelése, képzése, a tantervi oktatás, a kultúra, a sport és a testmozgás területén. Minél magasabb színvonalú iskolai oktatás lehetőségének megteremtése, a test és mozgáskultúra megismerése és megszerettetése.

Az iskola testnevelés tagozatos. Az eddigi jó tapasztalatokat és szép eredményeket fokozni kell. Az iskolai és egyéb versenyeken résztvevők képzését, nevelését úgy kell szervezni, hogy megalapozzuk az iskola utáni eredményes és aktív sportéletet.

A kiválasztáson túli feladat, hogy minél több tanulóval egy életre megszerettessük a mozgást, a sportolást és a természetjárást.

A sportolás nem szoríthatja háttérbe a jó tanulmányi eredmények elérését, a művelődési kulturális ismeretanyagok megismerését.

Törekedni kell a magyar és a világ kulturális értékeinek minél szélesebb körű megismertetésére és megszerettetésére.

Szükségesnek tarjuk az iskolai oktatásban két nyelv – angol, német – oktatását, színvonalának emelését. Ehhez a technikai háttér gazdagítása szükséges.

Tovább kell bővíteni a számítástechnikai oktatás feltételeit. A számítógépparkot és a hozzá tartozó perifériákat úgy kell fejleszteni, hogy egyszerre legalább egy csoport oktatását tegye lehetővé. (10-15 fő)

Figyelmet kell fordítani az iskola tárgyi eszközeinek és bútorzatának modernizálására és fejlesztésére az oktatás minőségi fejlesztése céljából.

Az Alapítvány pártoktól független, azoktól nem fogad semmilyen támogatást, nem is támogatja azokat. Nem célja országgyűlési képviselőjelölt állítása, illetőleg országgyűlési képviselő bármilyen formájú támogatása.