Tankönyvellátás

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017/2018-as tanévben a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46 § (5) bekezdése alapján az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket felmenő rendszerben, jelenleg 1-5. évfolyamig bezárólag.

A magasabb évfolyamokon 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4 § (2) bekezdése értelmében a szülő nyilatkozat benyújtásával normatív kedvezmény iránti igényt nyújthat be.

Az alábbi esetekben szintén ingyenesen jogosult tankönyvekre ha gyermeke:

a) tartósan beteg (szakorvos igazolja, a megállapított családi pótlék igazolja)
b) sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja)
c) három- vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja, elfogadható bérjegyzék, számlakivonat, postai igazoló szelvény is)
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja)
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül (gyámhatósági határozat igazolja).

A jogosultságot 2017. június 10-én érvényes igazolással lehet alátámasztani.

Ha a kedvezményre jogosultságról 2017. június 10-ig még nem áll rendelkezésre igazolás, viszont annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan 2017.10.01-ig igazolja, akkor a kedvezmény – az igazolás iskola titkárságára történő eljuttatásával – igénybe vehető.

Igénylőlap 2017/2018 innen letölthető.